Wij behouden ons het recht voor onze diensten te weigeren, om welke reden dan ook en op elk moment.

Uw gegevens (met uitzondering van creditcard- en bankinformatie), kunnen ongecodeerd worden verzonden door middel van (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) worden gewijzigd om te voldoen aan technische vereisten voor het aansluiten aan netwerken of apparatuur. Creditcard- en bankinformatie wordt altijd versleuteld gestuurd tijdens de overdracht van informatie over netwerken.

De in deze overeenkomst gebruikte rubrieken zijn slechts gemakshalve inbegrepen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Privacy en Veiligheid

 1. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Roots Hockey B.V. zijn van toepassing bij het verwerken van persoonlijk klantgegevens. U kunt dit vinden op roots-hockey.com/privacy
 2.  Bestellingen plaatsen op de webshop is alleen mogelijk als u een account op de website aanmaakt. Voor het aanmaken van uw account, verwerken we bepaalde persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres en uw wachtwoord. Zo kunt u uw account blijven gebruiken en zorgen wij ervoor dat u veilig kunt inloggen. U kunt alle gegevens die u hebt ingevoerd online bekijken op de website onder “Mijn account”. De informatie waar wij om vragen is persoonlijk en vertrouwelijk , met name uw e-mailadres en wachtwoord. Deze zijn alleen voor persoonlijk gebruik en wij raden u aan ze alleen op uw eigen computer op te slaan. 
 3. We zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de website virusvrij is, maar helaas kunnen we dat niet garanderen omdat de website links naar websites van derden bevat. Wij selecteren zo zorgvuldig mogelijk de websites waarnaar wordt verwezen. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en werking van de websites van derden. 

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, de software, teksten, beelden en geluiden zijn van Roots Hockey B.V. en/of van partijen van wie we een licentie hebben verkregen. Dit betekent dat het niet toegestaan is (zonder onze toestemming) om de informatie op de website openbaar te maken, te reproduceren en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

 1. Roots Hockey B.V. is niet verantwoordelijk voor informatie op onze website die niet accuraat, volledig of actueel is. Wij gebruiken producten die voor ons vervaardigd zijn en gebruiken de door de fabrikanten verstrekte informatie.
 2.  Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is wijzigingen op onze site te monitoren.  
 3. De prijzen van onze producten zijn aan verandering onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving.
 4. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde elk item uit ons assortiment te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen of prijswijzigingen van derden of beëindiging van onze diensten.
 6. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van dezelfde factuur- en/of verzendadres. Indien wij een bestelling wijzigen of annuleren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen via het e-mailadres en/of leveringsadres of telefoonnummer dat op dat moment aan de bestelling is toegevoegd. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te worden geplaatst door niet-erkende dealers, wederverkopers of distributeurs.
 7. U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en accurate aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder ook uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, snel bij te werken zodat we uw transacties kunnen afronden en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigingen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U gaat akkoord met de gewijzigde voorwaarden. 

Wijzigingen van de Klachtenprocedures en Suggesties

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten over bestellingen en onze diensten kunt u contact opnemen met onze klantenservice (0499 745069info@roots-hockey.com). Onze klantenservice is beschikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur, maandag tot en met vrijdag. Onze klantenservice zorgt ervoor dat uw vragen, opmerkingen en/of klachten zo efficiënt mogelijk worden behandeld.

Overig

 1. Hoewel de website met veel zorg wordt gemaakt, is het mogelijk dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenengegevens, productinformatie en leverancierinformatie) niet correct worden weergegeven.
 2. De informatie op de website wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Als u fouten op de website vindt, stellen wij het op prijs als u deze aan ons meldt via onze klantenservice op telefoonnummer 0499 745069, of per e-mail aan info@roots-hockey.com.